מהי חוות דעת פסיכיאטרית ולשם מה היא משמשת?

חוות דעת פסיכיאטרית

חוות דעת פסיכיאטריתהחוק קובע שעל מנת להוכיח מצב רפואי מסויים או כהגדרתו "עניין שברפואה", על האדם להצטייד בתעודת רופא או בחוות דעת רפואית. חוות דעת רפואית דינה כעדות בבית משפט  הנמסרת ע"י רופא בתחום מומחיותו, לגבי מצבו של האדם שלגביו חוות הדעת נערכת.חוות דעת פסיכיאטרית היא סוג של חוות דעת רפואית הנערכת ע"י פסיכיאטר ומטרתה להצביע על מצבו הנפשי של האדם. חוות דעת זו דרשת עבור הליכים שיפוטיים ומנהליים שונים המחייבים המצאת חוות דעת על מצבו הנפשי של האדם.

הערכה פסיכיאטרית להליך פלילי

 הליך פלילי מתייחס לרצף הפעולות והתהליכים כחלק מדיון משפטי של המדינה נגד עצור חשוד או נאשם בעבירה פלילית. ישנם מספר דרישות מקדימות על מנת להרשיע אדם בעבירה פלילית. אחת הדרישות היא להוכיח שאכן הייתה כוונה פלילית ואותו אדם, במידה והוא טוען לכך שלא היה שפוי בשעת ביצוע המעשה,  לא יכל להמנע מאותה פעולה. בחוות דעת זו נדרש פסיכיאטר לענות על שתי שאלות עקרוניות בעניין זה. האם האדם מסוגל לעמוד לדין ברגע זה – האם הוא מבין את ההאשמות שהוא עומד בפניהן, הם יכול לשתף פעולה עם הסניגור והאם האדם מסוגל להגן על עצמו. שאלה שנייה שהפסיכיאטר עוסק בו בחוות דעת הוא האם האדם היה שפוי בזמן ביצוע העבירה לכאורה.

 הערכה פסיכיאטרית להליך אזרחי

 הליך אזרחי הוא תהליך משפטי או מנהלי בעניינים לא פליליים. חוות דעת פסיכיאטרית רפואית נדרשת בהליכים אזרחיים לצורך הערכה נפשית של האדם לצורך קביעת מצבו הנפשי והשפעת המצב הנפשי על יכולותיו השונות.

חוות דעת פסיכיאטרית עבור אפוטרופסות ( מינוי אפוטרופוס) או לצוואה – בחוות דעת זו, נדרש הפסיכיאטר לחוות את דעתו לגבי מצבו הקוגניטיבי של האדם, האם הוא מודע להליכים שונים חוקיים. כאש חוות דעת פסיכיאטרית נדרשת לצורך צוואה הפסיכיאטר מעריך האם המוריש מודע לרכושו, למי הוא מוריש אותו ומה ההשלכות של הפעולה על אלו שהוא מונע מלהוריש להם את הרכוש.מטרת חוות דעת זו היא למנוע ניצול אפשרי של האדם ולכפות עליו פעולות בלא שהוא מבין את השלכות הפעולות.

כאשר פסיכיאטר עורך חוות דעת פסיכיאטרית למינוי אפוטרופוס הוא מעריך את היכולת של האדם לדאוג לענייניו. האם האדם מודע למצבו הגופני ולצרכיו הרפואיים והשלכות פעולות רפואיות או אי ביצוע פעולות רפואיות. בנוסף, מסמך משפטי זה לצורך קביעת הצורך במינוי אפוטרפוס נדרש גם בעניין רכוש. בחוות דעת זו הפסיכיאטר נדרש לבדוק את יכולתו של האדם לדאוג לעניניו הכלכליים.

בסיום עריכת חוות דעת אלו, הפסיכיאטר מחליט האם האדם יכול להוריש את רכושו או האדם כשיר לדאוג לענייניו. והיה והאדם אינו מסוגל לדאוג לענייניו הפסיכיאטר יוכל להמליץ על מינוי אפוטרופוס לענייני גוף, אפוטרופוס לענייני רכוש או לשניהם.

מהם ההליכים שיש לשקול עריכת חוות דעת?

חוות דעת פסיכיאטרית נדרשת להליכים אזרחיים נוספים כגון קביעת נכות נפשית. חוות דעתו של הפסיכיאטר לעניין זה נדרשת לצורך הוכחת נכות תיפקודית הנובעת ממצב נפשי. חוות דעת זו נדרשת לצורך הליכי תביעה שונים כגון לביטוח לאומי, משרד הביטחון, ביטוח מנהלים עבור תביעה בגין אובדן כושר עבודה וכדומה.  בתהליך הערכת נכות נפשית ונכות תיפקודית, הפסיכיאטר מעריך את מצבו הנפשי של האדם והקשר לפגיעה ביכולתו לתפקד באופן תקין. בנוסף, הוא מחוות את דעתו האם קיים קשר סיבתי בין פגיעה גופנית או אחרת לבין מצבו הנפשי כגון בהליכים לתביעת נזיקין עקב תאונת דרכים, פיטורין לא מוצדקים, נזק נפשי בעקבות הטרה מינית וכדומה.

 חוות דעת פסיכיאטרית נדרשת גם להליכים נוספים מנהלתיים כגון במצבים שנדרשת הערכת מצבו הנפשי לצורך נשיאת נשק, רישיו נהיגה, מסוגלות הורית ועוד.

 הכלים שבהם משתמש פסיכיאטר על מנת להעריך את המצב הנפשי לצורך חוות דעת פסיכיאטרית הם בדיקה פסיכיאטרית, מבחנים אישיותיים ומבחני קוגניציה שונים, חקר בספרות המחקרית, בדיקות רפואיות כלליות וסקירה של ההסטוריה הרפואית של מושא חוות הדעת.

 חוות דעת רפואית פסיכיאטרית תשיג את מטרתה כאשר המומחה יעבוד ביסודיות, מקצועיות וישתמש בכלים איבחוניים ותקדימים עקרוניים ומחקריים בצורה מושכלת.

פורסם בקטגוריה פסיכיאטר, פסיכיאטריה משפטית. אפשר להגיע לכאן עם קישור ישיר.